سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
سایه ابرو
با ساختار بسیار نازک و نرم خود به راحتی استفاده میشود. در دو شکل خشک و خیس قابل اعمال است. وقتی به شکل خشک استفاده میشود از رنگهای کم رنگ و مدیوم و وقتی به شکل خیس استفاده میشود از رنگهای مدیوم به تیره استفاده کنید.0212058-EB01
0212058-EB02
0212058-EB03

Copyright 2013 FLORMAR | All Rights Reserved